Yasal hükümler çerçevesinde adli ya da idari makamlar tarafından talep edilmediği sürece, gezbulal.com kendi üyelerine dair e-mail adreslerini “Gizli Bilgi” olarak kabul eder ve bu ‎bilgileri, üyelerin kendi yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı kabul ve taahhüt eder.